Studenti Fakulteta računarskih nauka Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment izučavaju programiranje, projektovanje i izradu softvera, programske jezike, računarske mreže i operativne sisteme, baze podataka, kriptografiju i druge predmete potrebne za sticanje kompetecija vrhunskog prgramera.

Fakultet izvodi akademske studije prvog i drugog ciklusa studija.

Nastavni proces organizovan je kroz studijski program:

  • RAČUNARSKE NAUKE

Akademski studijski program osposobljava studente za razvoj i primjenu naučnih i stručnih dostignuća, a organizuju se i izvodi kao:

  1. osnovne akademske studije prvog ciklusa koje traju tri i četiri godine, i čijim završetkom se stiče 180 i 240 ECTS bodova.

Student koji završi osnovne akademske studije u trajanju od tri godine i ostvari 180 ECTS bodova, stiče akademski naziv diplomirani inženjer računarstva i informatike – 180 ECTS bodova.

Student koji završi osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine i ostvari 240 ECTS bodova, stiče akademski naziv diplomirani inženjer računarstva i informatike – 240 ECTS bodova.

  1. master – akademske studije drugog ciklusa studija, koje traju jednu godinu i čijim završetkom se stiče 60 ECTS bodova (ukupno 300 ECTS bodova – prvi i drugi ciklus studija).

Student koji završi master – akademske studije drugog ciklusa stiče akademski naziv master računarstva i informatike – 300 ECTS bodova.