U provođenju Praktične nastave vodi se sledeća evidencija:

  • Dnevnik studentske prakse;
  • Potvrda o obavljenoj praksi;
  • Ugovor o obavljanju prakse koji se uspostavlja sa institucijom u kojoj student obavlja praktičnu nastavu;
  • Uputstvo za pisanje Izvještaja o obavljenoj praktičnoj nastavi;
  • Izvještaj.

Svi navedeni dokumenti nalaze se na službenoj web stranici Univerziteta.