REDOVNI PROFESORI

Obrazovanje: 
– 2007 – Doktorat – Univerzitet Braća Karić, Fakultet za trgovinu I bankarstvo “Janićije I Danica Karić” Beograd, Međunarodna ekonomija
– 2001 – Diploma – Univerzitet primenjenih nauka, Fakultet za poslovne studije Beograd, Međunarodno poslovanje

Obrazovanje:

 •  2007 – Izbor u zvanje – Panevropski univerzitet „Apeiron“, Informacione nauke i bioinformatika, Računarske nauke
 • 1980 – Diploma – Ekonomski fakultet, Banjaluka, Poslovna informatik
 • 1997 – Doktorat – Ekonomski fakultet, Banjaluka, Poslovna  – informatika

E-mail: brankolatinovic1@gmail.com

Obrazovanje:

 •  2007 – Doktorat – Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Proizvodni sistemi, Industrijski inženjering i inženjerski menadžment
 • 1983 – Magisterij – Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mašinski fakultet, Proizvodni sistemi, Inženjerski menadžment
 • 1975 – Diploma – Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet, Proizvodno mašinstvo

Obrazovanje:
– 2011- Doktorat- Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet;
– 1978 – Diploma- Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet;

E-mail: vojo46@gmail.com

 

 

Obrazovanje:
– 2013 – Doktorat – Ekonomski Fakultet Univerziteta u Beogradu, Fiskalna ekonomija
– 2008 -Diploma – Ekonomski Fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu, Spoljna trgovina i finansije

E-mail: jovićlj@hotmail.net

CV

Obrazovanje:
– 2008 – Doktorat – Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet
– 1979 – Diploma – Univerzitet ĐURO PUCAR STARI u Banjoj Luci, Pravni fakultet

 

Obrazovanje:
– 1984 – Doktorat – Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Arhitektura
– 1974 – Diploma – Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Arhitektura

E-mail:

VANREDNI PROFESOR

Obrazovanje:
– 2014 – Doktorat – Univerzitet u Novom Sadu-
1980 i 2004 – Diploma – Univerzitet u Novom Sadu, Mašinstvo

E-mail: 

CV

Obrazovanje:
– 2012 – Doktorat – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Međunarodno pravo
– 2001 – Diploma – Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet

E-mail: predragraosavljevic@yahoo.com

CV

Obrazovanje:
– 2012 – Diploma – Univerzitet EDUCONS, Novi Sad, Marketing
– 2003 – Diploma – Fakultet za uslužni biznis FABUS, Novi Sad, Ekonomija

E-mail:

CV

Obrazovanje:
– 2009 – Doktorat – Alfa Univerzitet, Beograd, Srbija, Finansije I bankarstvo

E-mail: marijana.mladenovic@fakultetpim.com

 

 

CV

Obrazovanje:
– 2002 – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Opšti
– 1984 – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Opšti

E-mail: 

Obrazovanje:
– 2011 – Univerzitet u Kragujevcu, Javnopravna I teorijsko pravna
– 2000 – Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Opšti
– 1993 – Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Opšti

 

Obrazovanje:
– 2006 – Doktorat – Univerzitet u Banjaluci, tehnološki fakultet, Prehrambena tehnologija
– 1974 – Diploma – Univerzitet u Banjaluci, tehnološki fakultet, Hemijska tehnologija

E-mail:

CV

Obrazovanje: 
– 2009 – Doktorat – Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, Zaštita informacija i informacionih sistema
– 2004 – Diploma – Fakultet poslovne ekonomije Banja Luka, Primjena IT u javnoj upravi

E-mail: milicatepsic@gmail.com

Obrazovanje:
– 2006 – Doktorat – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet, Ekonomija
– 1988 – Diploma – Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Ekonomski fakultet, Poslovni odsjek

E-mail: 

CV

Obrazovanje:
– 2014 – Doktorat – Univerzitet Singidunum Beograd, Menadžment
– 2004 – Diploma – Univerzitet EDUCONS Sr. Kamenica, Finansije

E-mail: mladen.milic@fondpiors.org

GoogleScholar

CV

Obrazovanje:
– 2014 – Doktorat – Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet pravnih nauka, Teorija države I prava I ustavno pravo
– 1990 – Diploma – Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Sociologija

E-mail: zeljko.t@univerzitetpim.com

CV

Obrazovanje:

 • 2009 – Doktorat – Hemijska tehnologija, Institut za turizam Prilep, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski “- Bitola 
 • 2001 – Master – Tehnološki fakultet, Banja Luka

E-mail:

CV

Obrazovanje:

 • 2008 – Doktorat – Sociologija kulture, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.
 • 2014 – Master – Sociologija kulture, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. 

E-mail: barasinostoja@gmail.com

CV

Obrazovanje:
– 2014 – Doktorat – Univerzitet Megatrend Beograd
– 1980 – Diploma – Ekonomski ffakultet Beograd

E-mail: ranko.mijic@gmail.com

CV

Obrazovanje:

 • Doktor ekonomskih nauka : Univerzitet Alfa BK, Fakultet za trgovinu i bankarstvo Beograd
 • Diplomirani ekonomista: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet

E-mail: ivic.mm81@gmail.com

DOCENTI

Obrazovanje:
-2012 – Diploma – Univerzitet u Novom Sadu, Psihologija (doktorski)
-2012 – Doktorat – Univerzitet u Novom Sadu, Klinička psihologija
-2008 – Diploma – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Psihologija
-2008 – Diploma – Univerzitet u Tuzli, Psihologija (magistarski)
-2005 – Diploma – Univerzitet u Tuzli, Pedagogija-psihologija

E-mail: dzananberberovic@gmail.com

CV

Obrazovanje:
– Doktor nauka – Tehnološki inženjerstvo, Tehnološki Fakultet, Novi Sad, 2018.

– Master inženjer tehnologije -Tehnološki Fakultet, Novi Sad, 2015. –  – Diplomirani inženjer tehnologije -Tehnološki Fakultet, Banja Luka, 2010.

E-mail: kojic.d@hotmail.com

CV

Obrazovanje:
– 2016 – Doktor psiholoških nauka -Filozofski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
– 2013 – Magistar društvenih nauka iz područija Psihologije -Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
– 2008 – Diplomirani pedagog-psiholog -Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
– 1999 – Diploma,  Nastavnik informatike i tehničkog odgoja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

E-mail:  elvir_ib@yahoo.com

Obrazovanje:
– 2015 – Doktorat – Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, Pravne nauke
– 1996 – Diploma – Univerzitet u Banjojluci, Pravni fakultet

 

 

Obrazovanje:
– 2014 – Izbor u zvanje Doc. dr – PIM, Menadžment, marketing
– 2014 – Doktorat – Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac, Inženjerska ekonomija

E-mail:  

CV

Obrazovanje:
-2015 – Doktorat – Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Novi Sad;
-1993 – Diploma – Fakultet bezbjednosti Zemun;

 E-mail:

Obrazovanje:
 2011 – Panevropski Univerzitet Apeiron, Finansijsko pravo
– 2010 – Panevropski Univerzitet Apeiron, Opšte pravna studijska prava
– 1992 – Univerzitet u Banjaluci, Pravni fakultet, Opšti

E-mail: 

CV

Obrazovanje:
– 2015 – Izbor u zvanje – Univerzitet u Novom Pazaru, Teorijsko-istorijsko pravna
– 2014 – Doktorat – Univerzitet u Novom Pazaru, Teorijsko-pravna
– 2009 – Diploma – Univerzitet u Novom Pazaru, Pravni fakultet , Opšti

 E-mail: rejhan.kurtovic@pravnifakultet.edu.ba

 

CV

Obrazovanje:

 • 2017 – Doktorat – Opšte pravo, Internacionalni Univerzitet, Pravni fakultet, Brčko distrikt-BIH
 • 2012 – Master – Opšte pravo, Univerzitet Privredna akademija – Pravni fakultet za privredu i pravosuđe ,Novi Sad –Republika Srbija

E-mail: radosevicsnjezana@gmail.com  

CV

Obrazovanje:
– 2015 – Doktorat – Univerzitet Megatrend Beograd, Elektronsko poslovanje- 1990 – Diploma – VTF Zagreb, Elektronika – raketna tehnika

E-mail: salapura@blic.net

CV

Obrazovanje:
– Diploma – Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, Pedagogija
– 2010 – Doktorat – Univerzitet u Istocnom Sarajevu Filozofski fakultet Pale, Pedagogija
– 2011 – Izbor u zvanje – PIM Univerzitet, Pedagogija, Andragogija, Menadžment u obrazovanju

E-mail:

Obrazovanje:

 • 2010. – Doktorat – Menadžment informacionih sistema, Univerzitet ”Union”, Beograd, Srbija
 • 2007. – Magistrat – Informacioni sistemi – Elektronsko poslovanje, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija

E-mail: svetlana.andjelic@its.edu.rs  

Obrazovanje:
– 2005 – Doktorat – Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Građansko pravna

– 1981 – Diploma – Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, opšta

E-mail:

CV

Obrazovanje:
– Doktorat 2015 Ekonomski fakultet Zenica Marketing
– Diploma 1996 Ekonomski fakultet Banja Luka Poslovna ekonomija

E-mail:

CV

Obrazovanje:
– Doktorat 2016.g Filozofski fakultet Banja Luka Psihologija

– Diploma 1987.g. Filozofski fakultet Skoplje Psihologija

E-mail: nenasok@yahoo.com

Obrazovanje:
– 2015 – Doktorat – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet Pale, Pravne nauke
– 2011 – Magistar pravnih nauka – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
– 2003 – Diploma – Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet Podgorica, Pravo

E-mail: 

Obrazovanje:
1986 – Doktorat – Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Tehničke nauke
1983 – Diploma – Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Ekonomija

E-mail:

Obrazovanje:
– 2012 – Doktorat – Pravni fakultet u Kragujevcu
– 1999 – Diploma – Pravni fakultet u Kragujevcu

 

E-mail: 

Obrazovanje:
– 2007 – Doktorat – Pravni fakultet Sarajevo
– 1987 – Diploma – Pravni fakultet Sarajevo

E-mail:

CV

Obrazovanje:
– 2015 – Doktorat – Panevropski Univerzitet Apeiron, Fakultet poslovne ekonomije, Ekonomija
– 1998 – Diploma – Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija

E-mail:  zeljko.grubljesic@univerzitetpim.com

Obrazovanje:
– 2016 – Doktorat – Fakultet za pomorstvo Kotor
– 2002 – Diploma – Fakultet za pomorstvo Kotor

E-mail:

CV

Obrazovanje:
-2015 – Doktorat – Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Psihologija
-2008 – Magistar – Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Psihologija
-2004 – Diploma – Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Psihologija

Email: miroslav.djuric@blic.net

Obrazovanje:
– 2007 – Doktorat – Univerzitet Braća Karić Fakultet za trgovinu i bankarstvo
– 1998 – Diploma – Mašinski fakultet Banja Luka

E-mail: 

CV

Obrazovanje:
– 2015 – Doktorat – 
Doktorat – Opšta ekonomija, Internacionalni univerzitet Brčko, BiH
– 2012 – 
Master – Opšti menadžment, Internacionalni univerzitet Brčko, BiH

E-mail:  esad.covic@univerzitetpim.com

CV

Obrazovanje:
– 2018. godine – Doktor ekonomskih nauka – Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Fakultet za poslovne i finansijske studije Banja Luka
– 2015. godine – Magistar ekonomskih nauke – Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet Banja Luka
– 1995. godine – Diplomirani ekonomista – Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet Banja Luka

E-mail: dijana.kremenovic.2018@gmail.com
             dijana.kremenovic@univerzitetpim.com

Popović Dragan

Obrazovanje:
– Doktorat – Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Industrijski inžinjerstvo
– 2010 – Diploma – Univer. I. Sarajevo, Fakultet za proiz. I menadžement, Informacioni sistemi

E-mail: dragan.popovic@ftr.zzzrs.net

GoogleScholar

CV

Doktorat – 2017.  Javni univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Master – 2009. Javni univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

E-mail: zoranfilip65@gmail.com

SARADNICI I ASISTENTI

Lakić Valerija

Obrazovanje:
– 2012 – Magistarske/master studije – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Magistar pravnih nauka
– 1991 – Osnovne studije – Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet, Diplomirani pravnik

E-mail: valerija.lakic@gmail.com

Jokanović Danijela

Obrazovanje:
2015 – Magistarski/ master studij – Univerzitet za poslovni inženjering I menadžment Banja Luka, Magistar ekonomije
2004 – Diploma – Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Diplomirani psiholog

E-mail: djokanovic404@gmail.com

Ninković Došen Gabriela

Banović Nada

pRAVNI fakultet

Obrazovanje:
– Magistarski/ master studij – ERMA-Evropski regionalni master studij iz demokratije I ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi, Magistar za ljudska prava i demokratiju
– 2009 – Diploma – College of Saint Benedict, Saint Joseph, Minnesota, Diplomirani politolog

E-mail:  

Kovačević Dragana

Obrazovanje:
– 2014 – Magistarski/ master studij – Univerzitet za poslovni inženjering I menadžment Banja Luka, Magistar ekonomije
– 2010 – Diploma – Univerzitet za poslovni inženjering I menadžment Banja Luka, Diplomirani ekonomista – menadžer

Snježana Milačak

Obrazovanje:
– 2014 – Filološki fakultet, Banja Luka – Engleski jezik i književnost
– 2009 – PIM univerzitet, Banja Luka – Engleski jezik

E-mail: snjezanajezmilacak@gmail.com

Mastilović Vladan

Obrazovanje:
– 2009 – Diploma – Vojna akademija, Beograd, Diplomirani inženjer računarske tehnike I informatike

E-mail:

Karadeglija Jelena

Obrazovanje:
– 2015 – Diploma – Univerzitet za poslovni inženjering I menadžment Banja Luka, Diplomirani pravnik – 240 ECTS

E-mail:

Kraljević Željka

Obrazovanje:
– 2007 – Magistarski/ master studij – Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet , Magistar ekonomskih nauka
– 1987 – Diploma – Sveučilište u Splitu, Centar ekonomskih znanosti, Split, Diplomirani ekonomist

E-mail:

Čihorić Mare

Obrazovanje:
– 2011 – Magistarski/ master studij – Fakultet za trgovinu I bankarstvo Janićije I Danica Karić, Master ekonomista
– 1989 – Diploma – Sveučilište u Splitu, Fakultet za turizam I vanjsku trgovinu-Dubrovnik, Diplomirani ekonomist

E-mail:

Milošević Predrag

Obrazovanje:
– 2004 – Diploma – Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet u Podgorici, Diplomirani matematičar

E-mail:

Ratković Milijana

Obrazovanje:
– 2000 – Diploma – Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić, professor engleskog jezika I književnosti

– 2013 – Magistarski/ master studij – Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Stepen magistra (MSc)

E-mail: 

Savic Srđan

Obrazovanje:
– 2011 – Magistarski/ master studij – Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Diplomirani pravnik – master– 2009
– Diploma – Univerzitet u Novom Sadu, Pravni faskultet, Diplomirani pravnik

 

E-mail:

Topalović Nikola

Obrazovanje:
– 2011 – Diploma – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale, Profesor filozofije I sociologije

E-mail: 

Asanović Jelena

Crnogorčić Željko

Obrazovanje:
– 2007 – Diploma – Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje, Reinženjering poslovnih procesa
– Izbor u zvanje – Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment – Studujski centar Trebinje, Marketing

 

E-mail:

Mišeljić Marina

Obrazovanje:
– 2014 – Diploma – UNIVERZITET U SARAJEVU, POSLOVNO UPRAVLJANJE

E-mail:

Živković Ivana

Obrazovanje:
– 2013 – Diplomirani psiholog; Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Psihologija (Republika Srpska; Bosna i Hercegovina)
– 2016 – Magistar psihologije; Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Psihologija (Republika Srpska; Bosna i Hercegovina)

Leave a Reply