Licenca Univerzitet Pim Brčko
Licenca Univerzitet Pim Brčko
letak-pim-prednja-brcko

AKTUELNOSTI

ODBRANA MASTER RADA, AMRA DADANOVIĆ

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM održana je javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Amre Dadanović. Tema njenog master rada bila ...
Pročitaj više

STED 2021 – X MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU

X međunarodna naučna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2021, u organizaciji Univerziteta PIM (Banja Luka, Republika Srpska, ...
Pročitaj više

DIGITALNA ILI TRADICIONALNA EKONOMIJA, PROF. DR MLADEN MILIĆ

Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, prof. dr Mladen Milić, objasnio je pojam, razlike između digitalne i tradicionalne ekonomije, te ...
Pročitaj više

Obavještenje – prijava ispita za Februarski ispitni rok

Obavještavamo studente da će se prijava ispita za Februarski ispitni rok održati 08.02. i 09.02.2021. godine u periodu od 09:00 ...
Pročitaj više

TREĆI CIKLUS STUDIJA

Odjeljenje Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčko Distriktu BiH organizuje nastavu I, II i III ciklusa studija i upis studenata I godine u I, II i III ciklusa studija

EKONOMSKI FAKULTET

Doktor ekonomskih nauka

PRAVNI FAKULTET

Doktor pravnih nauka

FILOZOFSKI FAKULTET

Doktor psiholoških nauka

FAKULTET računarskih nauka

Doktor računarskih nauka

“STED JOURNAL– Journal of Social and Technological Development/Časopis o društvenom i tehnološkom razvoju.

U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera, na službenim jezicima BiH i na engleskom jeziku, iz više različitih naučnih oblasti ekonomije, menadžmenta, prava, informacionih tehnologija i računarstva, industrijskog inženjerstva, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, zelene energije, materijala, hemijskog inženjerstva i tehnologija, grafičkih tehnologija, psihologije, andragogije i pedagogije.

Akreditacije

Univerzitet je akreditovana viskoškolska ustanova.

E bibiloteka

Izdavačka djelatnost Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment.

sted konferencija

Konferencija nastoji okupiti autore iz različitih naučnih oblasti da prezentuju svoje radove i diskutuju o najnovijim dostignućima.

FAKULTETI

Univerzitet u svom sastavu ima 7 fakulteta sa ukupno 13 studijskih programa. Izaberite svoj poziv i studirajte na PIM Univerzitetu.

STED
KONFERENCIJA

Cilj konferencije je omogućiti autorima sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara i privrede da prezentuju svoje radove i diskutuju o najnovijim dostignućima i/ili konceptima otvarajući i razvijajući nove pravce istraživanja, pristupne i inovativne prakse u svijetu koji se razvija u kontinuitetu.

 • Inženjerstvo, tehnologija i materijali,
 • Računarske nauke,
 • Ekologija, energetska efikasnost i zelena energija,
 • Ekonomske nauke,
 • Menadžment,
 • Pravne nauke,
 • Psihologija, pedagogija i andragogija.

Konferencija nastoji okupiti autore iz različitih različith naučnih oblasti sa idejom razvoja i identifikovanja mogućnosti formiranja istraživačkih timova radi popularizovanja korisnih istraživačkih rezultata u okviru rada na projektima i učešća u evropskim istraživačkim programima.

 

Pozivaju se svi autori sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara i iz privrede da dostave  radove i učestvuju u knferenciji.

  često postavljena pitanja

  Završetkom jednog od četverogodišnjih akademskih studija prvog ciklusa studenti mogu steći zvanje diplomirani ekonomista sa naznakom studijskog programa, diplomirani psiholog, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer računarstva i informatike, diplomirani inženjer grafike i dizajna. Pored zvanja koja se stiču završetkom četvorogodišnjih akademskih studija prvog ciklusa, studenti mogu steći i zvanje diplomiranog andragoga na trogodišnjem akademskom studiju prvog ciklusa.

  Po završetku studija prvog ciklusa, student može da nastavi obrazo-vanje na jednogodišnjim studijama drugog ciklusa ili dvogodišnjem studiju drugog ciklusa studijskog programa Andragogija. Nakon završetka studija drugog ciklusa stiče se zvanje master ekonomije, master psihologije, master prava, master računarstva i informatike, master andragogije.

  Studenti na PIM univerzitetu mogu da upišu jedan od devet studijskih programa i to:

  EKONOMSKI FAKULTET:

  • PRVI CIKLUS STUDIJA: dodiplomski studijski programi:
   • Ekonomska diplomatija
   • Menadžment
   • Marketing
   • Finansije i bankarstvo
  • DRUGI CIKLUS STUDIJA: magistarski studijski programi:
   • Ekonomska diplomatija
   • Menadžment
   • Marketing
   • Finansije i bankarstvo
  • TREĆI CIKLUS STUDIJA: doktorski studijski program:
   • Poslovna ekonomija.

  FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA:

  • PRVI CIKLUS STUDIJA: dodiplomski studijski program:
   • Računarske nauke
  • DRUGI CIKLUS STUDIJA: magistarski studijski program:
   • Računarske nauke
  • TREĆI CIKLUS STUDIJA: doktorski studijski program:
   • Računarske nauke

  FILOZOFSKI FAKULTET:

  • PRVI CIKLUS STUDIJA: dodiplomski studijski program:
   • Psihologija
  • DRUGI CIKLUS STUDIJA: magistarski studijski program:
   • Psihologija
  • TREĆI CIKLUS STUDIJA: doktorski studijski program:
   • Psihologija

  PRAVNI FAKULTET:

  • PRVI CIKLUS STUDIJA: dodiplomski studijski program:
   • Pravo
  • DRUGI CIKLUS STUDIJA: magistarski studijski program:
   • Pravo
  • TREĆI CIKLUS STUDIJA: doktorski studijski program:
   • Pravo

  FAKULTET BEZBJEDONOSNIH NAUKA:

  • PRVI CIKLUS STUDIJA: dodiplomski studijski programi:
   • Bezbjednost i kriminalistika
   • Menadžment bezbjednosti

  FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA:

  • PRVI CIKLUS STUDIJA: dodiplomski studijski program:
   • Sestrinstvo

  TEHNIČKI FAKULTET:

  • PRVI CIKLUS STUDIJA: dodiplomski studijski programi:
   • Grafički inženjering i dizajn
   • Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija

  Sa svih domaćih i inostranih visokoškolskih ustanova moguće je preći na odgovarajući studijski program PIM univerziteta bez polaganja prijemnog ispita. Položeni ispiti na drugoj visokoškolskoj ustanovi se priznaju ukoliko odgovaraju izabranom studijskom programu.

  O potvrdi međunarodnog priznanja diplome PIM univerziteta svjedoče studenti koji su završili drugi ili treći ciklus studija na nekoj od inostranih visokoškolskih ustanova ili brojna zaposlenja koja su ostvarili u inostranstvu.

  Mnogi studenti koji su završili prvi ili drugi ciklus akademskih studija na PIM univerzitetu svoje školovanje su nastavili na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu, gdje su sticali zvanje mastera ili doktora nauka. Par od tih institucija su: Irish National Framework of Qualifications (NFQ),  Univerzitet u Bratislavi, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.